Mapa z 1992 roku na podkładzie przedwojennych map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie.

Wołkowyja zalana wieś

(jasnobrązowe znaczenia pokazują przebieg rzeki Solinki, ówczesne drogi i zabudowania Wołkowyi, obecnie pod Jeziorem Solińskim - m.in. budynek wyburzonego i zalanego kościoła)

 

 

Wołkowyja na mapie z 1937