Tym razem przewodnikami Tomasza Zielonki są Marcin Scelina oraz Wojciech Głuszko z Nadleśnictwa Baligród.