Słowa: Anna Dędor / Wołkowyja
Myzyka i wykonanie: Maciej Jóźwik / Kielce