Zezwolenia na wędkowanie można nabyć:PZW KROSNO - Wołkowyja /wolkowyja.info/

1. W punktach sprzedaży pozwoleń okresowych

2. W Okręgu PZW Krosno

3. Wpłacając na konto Okręgu.

Konto Okręgu: Pekao SA I/o Krosno 74 1240 2311 1111 0000 3881 1155

Przy wpłacie na konto Okręgu należy opisać przelew: - opłata roczna wody górskie(nizinne) nr karty, opłata jednodniowa od - do , wody górskie (nizinne) nr karty.

Rejestry połowu ryb będą wydawane przy wykupieniu opłaty, lub można je wybrać w każdym punkcie sprzedaży po okazaniu opłaty (jeżeli była dokonywana przelewem na konto Okręgu).

 

źródło: http://www.pzw.org.pl/pzwkrosno/

 

Wędkuj z nami / Wołkowyja Info /PZW - Wędkuj z nami! - aplikacja na smartfony i tabletyPZW - Wędkuj z nami! - aplikacja na smartfony i tablety