czy ten kto pisze wiersze
poetą się staje?
bywa tak
ale nie jest to zwyczajem
poezja to nie tylko słowa
to stan jest istnienia
to reakcja na piękno
na ludzkie cierpienia

to obraz fotografia
to czułość na twarzy
to odwaga stawania
na czele tej straży
która prawdę głosi
uczuć się nie wstydzi
krzywdzących potępia
obłudą się brzydzi

czy ten jest poetą
co napisał wiersze?
bywa tak
ale niekoniecznie
bo jest poezja
i jest w wersach pisanie
jest poemat wiersz
i bywa tylko rymowanie

bywa też zlepek słów
w tańcu udziwnienia
że zrozumieć nie można
metafor znaczenia
i są refleksje
w zwięzłe strofy zebrane
na polu przeżyć
bólem duszy podlewane

przed takimi wierszami
chylę się w pokłonie
gdzie poezja - rzadki kwiat prawdy
w rytmie serca płonie
natchniona i piękna przeżyje poetę
przetrwa pokolenia
była jest i będzie
tak długo jak ziemia
***
Anna Dędor