czy ten kto pisze wiersze
poetą się staje?
bywa tak
ale nie jest to zwyczajem
poezja to nie tylko słowa
to stan jest istnienia
to reakcja na piękno
na ludzkie cierpienia